Älgskadefondsföreningen den 2 juni 2023

Priset

Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen, som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kun skaper och information om viltolyckor, eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genom förda projekt.

Det är viktigt att bidragets fokus ligger på att förebygga viltolyckor. Det är självklart tillåtet att föreslå fler än ett projekt eller idé. Bidraget bör inte vara äldre än tre år gammalt. Guldälgen består av en specialdesignad glasskulptur samt ett stipendium på 20 000 kr.

Vem som helst är välkommen att skicka in bidrag. Bidraget kan omfatta såväl stora som små projekt. Det kan exempelvis vara en nytänkande innovation inom viltolycksprevention eller avse förbättringar av olycksdrabbade vägar.


© 2023, Älgskadefondsföreningen