Älgskadefondsföreningen den 24 november 2020

Anmälan

Skicka in en nomineringsbidrag till oss, så har det första steget på vägen till chansen att bli belönad med Guldälgen tagits. Beskriv idén/projektet, dess namn, bakgrund och eventuella samarbetspartners. Om idén/projektet redan har påbörjats eller genomförst, berätta vilka resultat idén/projektet har gett.

Ska innehålla fullständiga adressuppgifter, e-post, telefonnummer dag- och kvällstid.
© 2020, Älgskadefondsföreningen