Älgskadefondsföreningen den 13 maj 2021

Vår Guldälg

Populationen i Växjö

I februari 2009 märktes 25 älgar i området kring Växjö varav är 5 tjurar och 20 kor. I januari 2010 märktes ytterligare 6 älgar i området för att ersätta de vi hade tappat under 2009. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn tagit till älg och skogsbruks frågor efter stormen Gudrun, utan också för att de olika klövviltarterna förekommer i samma trakter samt för vilt och trafik.

Följ länken nedan för att se hur älgarna rör sig. Vill du se märkningsposition av de olika djuren, följ länken under "Växjö Karta”.

OBS!
Du måste tillåta popupfönster i din webbläsare för att kunna använda kartgränssnittet.

I Internet Explorer (den webbläsare som kartfunktionen fungerar bäst i), gör så här:

Välj "Verktyg > Blockering av popup-fönster > Inaktivera blockering av popupfönster.

Därefter, gör så här:
1. Klicka på länken (http://webmap.slu.se/website/moosetrack_TVS/)
2. Välj "Guldälgen (VX M 4996) i dropdownlisten "Movement Path"


© 2021, Älgskadefondsföreningen