Du är här » Anmälan 
 • Om priset

  Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen, som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kunskaper och information om viltolyckor, eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genom förda projekt.

  Läs mer här »

 • Syfte

  Guldälgens syfte är att rädda liv. Vi vill genom utdelningen lyfta fram goda exempel på trafiksäkerhetsprojekt samt att uppmuntra initiativ som förebygger viltolyckor.

  Läs mer här »

 • Anmälan

  Skicka in ditt bidrag till oss, så kan du vara på väg att få Guldälgen för ditt arbete.

  Beskriv idén/projektet, dess namn, bakgrund och eventuella samarbetspartners. Berätta vilka resultat idén/projektet har gett.

  Läs mer här »

 • Vår Guldälg

  I februari 2009 märktes 25 älgar i området kring Växjö varav är 5 tjurar och 20 kor. I januari 2010 märktes ytterligare 6 älgar i området för att ersätta de vi hade tappat under 2009. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn tagit till älg och skogsbruks frågor efter stormen Gudrun, utan också för att de olika klövviltarterna förekommer i samma trakter samt för vilt och trafik.

  Läs mer här »

Skriv ut sidan

Anmälan

Skicka in en nomineringsbidrag till oss, så har det första steget på vägen till chansen att bli belönad med Guldälgen tagits. Beskriv idén/projektet, dess namn, bakgrund och eventuella samarbetspartners. Om idén/projektet redan har påbörjats eller genomförst, berätta vilka resultat idén/projektet har gett.

Ska innehålla fullständiga adressuppgifter, e-post, telefonnummer dag- och kvällstid.