Du är här » Priset 
 • Om priset

  Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen, som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kunskaper och information om viltolyckor, eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genom förda projekt.

  Läs mer här »

 • Syfte

  Guldälgens syfte är att rädda liv. Vi vill genom utdelningen lyfta fram goda exempel på trafiksäkerhetsprojekt samt att uppmuntra initiativ som förebygger viltolyckor.

  Läs mer här »

 • Anmälan

  Skicka in ditt bidrag till oss, så kan du vara på väg att få Guldälgen för ditt arbete.

  Beskriv idén/projektet, dess namn, bakgrund och eventuella samarbetspartners. Berätta vilka resultat idén/projektet har gett.

  Läs mer här »

 • Vår Guldälg

  I februari 2009 märktes 25 älgar i området kring Växjö varav är 5 tjurar och 20 kor. I januari 2010 märktes ytterligare 6 älgar i området för att ersätta de vi hade tappat under 2009. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn tagit till älg och skogsbruks frågor efter stormen Gudrun, utan också för att de olika klövviltarterna förekommer i samma trakter samt för vilt och trafik.

  Läs mer här »

Skriv ut sidan

Priset

Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen, som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kun skaper och information om viltolyckor, eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genom förda projekt.

Det är viktigt att bidragets fokus ligger på att förebygga viltolyckor. Det är självklart tillåtet att föreslå fler än ett projekt eller idé. Bidraget bör inte vara äldre än tre år gammalt. Guldälgen består av en specialdesignad glasskulptur samt ett stipendium på 20 000 kr.

Vem som helst är välkommen att skicka in bidrag. Bidraget kan omfatta såväl stora som små projekt. Det kan exempelvis vara en nytänkande innovation inom viltolycksprevention eller avse förbättringar av olycksdrabbade vägar.